Auto navigācija GPS

Cena 1,- EUR dienā, vai 20,- EUR par visu nomas periodu.
Navigācijas ierīcē ir iekļautas Latvijas, Baltijas un Eiropas valstu kartes.

Bērnu sēdeklītis

Cena 1,- EUR dienā, vai 20,- EUR par visu nomas periodu.
Ir pieejami sekojoši bērnu sēdekloīši:
- līdz 9 kg;
- līdz 18 kg.

Auto ledusskapis

Cena 1,- EUR dienā.